BMP + BMP Isolatie

BMP + BMP Isolatie

BMP: Belgische BouwMaterialenProducenten

In 1989 besloten verschillene federaties die bouwmaterialenproducenten vertegenwoordigen om zich te verenigen om hun gemeenschappelijke belangen te behartigen bij de overheden en alle andere instanties die een rol spelen in de bouw- en infrastructuursector. De groepering noemde zich de “Belgische BouwMaterialenProducenten”, afgekort : BMP

Door zijn leden vertegenwoordigt BMP een belangrijk onderdeel van het Belgisch economisch leven : 30.000 werknemers en een zakencijfer van bijna 11 miljard euro. Bovendien zijn de Belgische bouwmaterialenproducenten ook zeer sterk exportgericht. Ze dragen bij tot het positieve saldo van de Belgische handelsbalans met bijna 60 % van hun geconsolideerde omzet.

BMP Isolatie

In 2019 werd de Isolatieraad vzw – tot dan toe gekend als de CIR – ontbonden. De producenten van isolatiematerialen die zich in deze vzw groepeerden, maken sindsdien ook deel uit van BMP. Naast de aangesloten leden en de toetredende leden, zijn deze producenten als aparte sectie, “BMP Isolatie”, bij BMP aangesloten.