Onze missie

Onze missie

Onze filosofie

BMP heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van zijn leden, bouwmaterialenproducenten, te behartigen. BMP is er zich van bewust dat deze vertegenwoordigde sector slechts een schakel in de bouwketen is. Bij het oprichten van een gebouw zijn meerdere actoren betrokken: opdrachtgever, architect, studiebureau, aannemer en materialenproducent. De kwaliteit van het bouwwerk is afhankelijk van elke schakel. De leden van de BMP hebben zich voorgenomen nooit de zwakke schakel te zijn.

Onze opdracht

– De Regionale, Federale en Europese reglementaire initiatieven en ontwikkelingen die de sector van bouwmaterialen aanbelangen, op de voet volgen.
– Gemeenschappelijke standpunten voor de sector van de bouwmaterialen uitwerken, naar aanleiding van reglementaire initiatieven en ontwikkelingen.
– De gemeenschappelijke belangen van de sector van de bouwmaterialen bij de overheden en de andere stakeholders in de bouw behartigen.
– Een ontmoetingsforum creĆ«ren voor de bedrijven en deelsectoren van de sector van de bouwmaterialen, waarbij het mededingingsrecht strikt nageleefd wordt.