- Memorandum 2023

De groeiende algemene bewustwording rond de klimaatverandering en ons milieu hebben geleid tot een stijgende vraag naar meer duurzaamheid, met inbegrip van meer circulariteit. Voor de bouw is hier een belangrijke rol weggelegd door o.a. de renovatiegolf die nodig is om op een duurzame wijze de Eu...

- Colloquium wederopbouw in overstromingsgebieden

Tijdens het colloquium werd o.a. de nadruk gelegd op de noodzakelijke waterretentie en -infiltratie bij overvloedige regenval. BMP heeft er kort dergelijke systemen geïllustreerd, waaronder de groene daken en terrassen die ook tot een aangename woonomgevi...