BMP neemt contact op met de kern: het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw dient verlengd te worden

BMP neemt contact op met de kern: het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw dient verlengd te worden

Omwille van energetische, bouwtechnische, gezondheid- en/of duurzaamheidredenen, is het vaak interessanter oude energieverslindende gebouwen te slopen en herop te bouwen.

Omdat de bouw onder zware druk staat waardoor economische werkloosheid onvermijdelijk wordt,
terwijl de pers de almaar sneller stijgende huurprijzen door een tekort aan vastgoed in de huursector aankaart,
hebben de BouwMaterialenProducenten de troeven van sloop en wederopbouw aan de kern in herinnering gebracht met het verzoek aan de ministers de berekening te maken en na te gaan of de economische en sociale consequenties van het niet-verlengen van het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw voor de samenleving uiteindelijk niet zwaarder zullen wegen dan de budgettaire kost van de maatregel.

De BouwMaterialenProducenten zijn overtuigd dat de balans in het voordeel van de verlenging van het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw doorslaat en dringen aan opdat de maatregel zo snel mogelijk verlengd wordt.