BMP ontmoet een afvaardiging van ECOLO

BMP ontmoet een afvaardiging van ECOLO

Het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw, duurzaam bouwen, performante en competitieve elektriciteits-, H2 en CO2-netwerken die op de energietransitie afgestemd zijn. Dit waren enkele van de hot topics waarop de nadruk werd gelegd tijdens de toelichting en bespreking van het memorandum met een afvaardiging van ECOLO.

In het bijzonder, het gunstige btw-regime voor sloop en wederopbouw biedt heel wat troeven voor de samenleving en zijn verlenging is cruciaal nu de bouw het bijzonder moeilijk heeft. De afvaardiging van ECOLO bleek daar open voor te staan en voorzag desgevallend enkele duurzaamheidsvoorwaarden zoals koolstofvrije technische installaties (warmtepomp, …). De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet wel dringend verhoogd worden om toestanden zoals in Nederland waar de komende jaren geen nieuwe aansluitingen van bedrijven nog mogelijk zijn, te voorkomen.