BMP ontmoet Vlaams minister Matthias Diependaele bij Microtherm (Etex) in Sint-Niklaas

BMP ontmoet Vlaams minister Matthias Diependaele bij Microtherm (Etex) in Sint-Niklaas

Het was de gelegenheid van een overleg met de minister waarbij duurzaam, kwalitatief en betaalbaar wonen aan bod kwamen alsook de competitiviteit van de lokale productie t.o.v. de buitenlandse concurrentie.
De nadruk werd o.a. op volgende punten gelegd.
Om duurzaam bouwen te bevorderen, beschikken de Gewesten over een performant, wetenschappelijk onderbouwde tool om de milieuprestatie in de bouw te beoordelen.
Deze tool (die TOTEM heet) biedt een volledig beeld van de totale milieu-impact van een gebouw en houdt hiervoor eveneens rekening met de impact van het transport van de bouwmaterialen, wat de lokale productie steunt. Er rest de Gewesten nog alleen deze tool in te voeren om eveneens een wirwar van beoordelingsinstrumenten, die ook tot onnodige kosten leiden, te voorkomen.
Hoewel iedereen de energietransitie wenst te versnellen, dient de uitfasering van fossiele energie op de beschikbaarheid van koolstofarme energievoorziening en CO2-netwerk afgestemd te worden. Energie-intensieve productie naar het buitenland doen verplaatsen biedt geen oplossing maar integendeel, brengt een verlies van economische activiteit met zich mee en van capaciteit aan circulaire economie.