BMP ontmoet Vice-Eersteminister D. Clarinval

BMP ontmoet Vice-Eersteminister D. Clarinval

De toelichting van het memorandum aan Vice-Eersteminister D. Clarinval was een gelegenheid om nog eens de belangrijke rol te benadrukken van de bouw en de lokale productie van bouwmaterialen in de samenleving en de steun van de Federale regering  voor o.a. volgende topics te vragen.

De bouw staat onder zware druk, terwijl de pers de almaar stijgende huurprijzen door een tekort aan vastgoed in de huursector aankaart. Zoals BMP aan de kern geschreven heeft, draagt het gunstig btw-regime voor sloop en wederopbouw bij aan o.a. de verhoging van het aanbod van energiezuinige en duurzame woningen en zo, aan de druk op de prijzen op de woningmarkt.

De lokale productie en recyclage van heel wat bouwmaterialen is energie-intensief. Performante en competitieve elektriciteit-, H2– en CO2-netwerken zijn dan ook onontbeerlijk, waardoor de energietransitie op deze netwerken dient afgestemd te worden.

Het ziet ernaar uit dat de herziening van een belangrijke Europese reglementering voor de bouwsector (bouwproductenverordening of CPR) dit jaar nog niet afgerond zal zijn. Een belangrijke rol zal dan voor het Belgische voorzitterschap weggelegd zijn om ze tot een goede einde te brengen en ook om o.a. de initiatieven van de sector op het vlak van duurzaamheid en digitalisering in rekening te nemen.