BMP ontmoet Waals minister P-Y Dermagne bij Knauf Insulation

BMP ontmoet Waals minister P-Y Dermagne bij Knauf Insulation

BMP heeft enkele prioritaire acties voor de renovatie van de sociale woningen met de minister besproken.
De minister verklaarde dit jaar een ambitieus plan voor de renovatie van de sociale woningen te willen opstarten.