Colloquium wederopbouw in overstromingsgebieden

Colloquium wederopbouw in overstromingsgebieden

Tijdens het colloquium werd o.a. de nadruk gelegd op de noodzakelijke waterretentie en -infiltratie bij overvloedige regenval. BMP heeft er kort dergelijke systemen geïllustreerd, waaronder de groene daken en terrassen die ook tot een aangename woonomgeving bijdragen. Het belang van vochtbestendige materialen en bouwsystemen die de woningen tegen wateroverlast helpen beschermen, werd eveneens in herinnering gebracht. BMP en de bouwmaterialenproducenten blijven beschikbaar voor verder overleg en samenwerking met de overheid rond preventie en wederopbouw van de getroffen gebieden.