Korte terugblik op 2021

Korte terugblik op 2021

De economische activiteit zo snel mogelijk op volle snelheid terugbrengen alsook de groeiende vraag naar meer duurzaamheid tegemoetkomen, behoorden tot de prioriteiten in 2021.

Zonder een exhaustief activiteitenverslag te zijn, rapporteert het document in bijlage enkele van de initiatieven die BMP in 2021 genomen heeft.