Memorandum 2023

Memorandum 2023

De groeiende algemene bewustwording rond de klimaatverandering en ons milieu hebben geleid tot een stijgende vraag naar meer duurzaamheid, met inbegrip van meer circulariteit. Voor de bouw is hier een belangrijke rol weggelegd door o.a. de renovatiegolf die nodig is om op een duurzame wijze de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook is er nood aan een performante, duurzame en toekomstgerichte infrastructuur.

De Europese Green Deal is een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe memorandum van de BouwMaterialenProducenten in de aanloop naar de verkiezingen. Het document bevat reflecties om de bouw in dat kader duurzaam, kwalitatief en betaalbaar te houden. De producenten kunnen hier in belangrijke mate toe bijdragen. En daarbij komen ook nog hun troeven op het vlak van circulariteit, tewerkstelling en welvaart.