TOTEM om de milieu-impact van gebouwen te beperken

TOTEM om de milieu-impact van gebouwen te beperken

Om de milieubelasting van de gebouwen te beperken, best is om gebruik te maken van TOTEM i.p.v. alleen naar de samenstelling te kijken, wat een onvolledig beeld geeft en misleidend kan zijn. Dit is de boodschap van BMP aan de Commissie voor Wonen en Binnenlands Bestuur van het Waals Parlement in het kader van een hoorzitting betreffende een voorstel van decreet ter bevordering van de biogerelateerde materialen.