BMP ontmoet Les Engagés (voordien de Franstalige politieke partij cdH)

BMP ontmoet Les Engagés (voordien de Franstalige politieke partij cdH)

Tijdens de bespreking van het memorandum met Les Engagés, werd nog eens duidelijk dat duurzaamheid in de bouw niet zomaar beslist en afgekondigd kan worden. Om de geloofwaardigheid en het vertrouwen te vrijwaren, dient  de duurzaamheid of milieuprestatie op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methode en a.d.h.v. voldoende milieu-impactindicatoren beoordeeld te worden.

De renovatiegolf die nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken, zal heel wat bouwmaterialen vereisen en te recycleren bouwafval produceren. Het behoud van de lokale productie maar ook nieuwe investeringen voor de productie en recyclage van bouwmaterialen hangen af van de beschikbaarheid van voldoende low-carbon energie tegen competitieve prijzen om de concurrentie te kunnen aangaan. Gebieden die niet op performante en competitieve elektriciteits-, H2– en CO2-netwerken aangesloten zullen zijn, zullen nog maar nauwelijks of niet meer voor industriële activiteiten in aanmerking komen. En het versnellen van de energietransitie kan alleen in afstemming met de verdere uitbouw van deze netwerken gebeuren.

Een van de conclusies van Les Engagés was dat een nauw en continu overleg met de BouwMaterialenProducenten wenselijk is. BMP kan dat alleen maar onderschrijven.