BMP ontmoet Waals minister Collignon bij Lhoist Hermalle

BMP ontmoet Waals minister Collignon bij Lhoist Hermalle

BMP heeft Waals minister Collignon bij Lhoist Hermalle ontvangen, een gelegenheid om het memorandum toe te lichten en de aandacht op enkele punten te vestigen waaronder de uitdagingen van de lokale productie.

Het fabrieksbezoek illustreerde schoon hoe producenten naar een koolstofvrije productie streven. Duurzame industriƫle activiteiten zijn in de nabije toekomst nog moeilijk denkbaar in gebieden die niet aan performante en competitieve elektriciteits-, CO2 en H2-netwerken aangesloten zullen zijn.

Met de weersomstandigheden van de laatste maanden werd het nogmaals duidelijk dat de klimaatdoelstellingen snel bereikt moeten worden. Er mag geen tijd meer verloren worden om het gebouwenpark energiezuinig te maken. En ook duurzaam. Een wirwar aan beoordelingstools en ongegronde beweringen, helpen niet om duurzaam te bouwen. Integendeel! Zoals al eerder gemeld, beschikken de Gewesten samen met de Federale overheid over een tool die een correct beeld van de totale milieu-impact van een gebouw over heel zijn levenscyclus weergeeft en die ook de lokale productie steunt. Er rest de Gewesten nog alleen deze tool in te voeren.